NGO Profile

Give a Book

Give a Book

Foundation

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Улеснява логистиката между децата от домовете за деца лишени от родителска грижа/"Домовете"/ и хората, които искат да им помогнат с книги, дрежи или добра дума и съвет; организира личен контакт между децата и хора, които биха били добър пример за тях чрез четения или други мероприятия в Домовете или в проблемни училища; подбуди в общественото и медийното пространство дискусии за въпроси, касаещи проблемите на децата- като на тези в социални домове, така и на тези, които имат проблемни семейства; предоставя информация по всички въпроси, касаещи децата в неравностойно положение/ в т.ч. домашно насилие, адаптиране, професионално развитие, осиновяване/. Стимулира децата да комуникират с институциите, които са създадени за да им помогщнат.