NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Осъществяване дейност за създаване условия за спорт и повишаване на физическата култура на гражданите във всички възрастови групи, с приоритет на учащи, студенти и работещи в корпоративни и браншови организации, подпомагане на спортните занимания на гаржданите,учащите,студентите и заетите в корпоративни и браншови организации в свободното време, популяризиране на футбол и мини футбол,баскетбол,волейбол,колоездене,лека атлетика,тенис на корт,тенис на маса,плуване,бадминтон,плажна борба,плажен волейбол и всички други видове спорт с оглед създаването на интерес към спорта и физическата активност,разработване на стратегически програми за развитието на детско-юношеския и младежки спорт,създаване на условия за физическа култура и спорт през почивните и ваканционни дни,чрез организиране на учебно-тренировъчни и възстановителни лагери.