NGO Profile

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на духовните ценности на гражданите; подпомагане на културния живот в област велико Търново; популяризиране на българско изкуство и култура в страната и чужбина.