Български   3386 NGOs
NGO Profile

Читалище "Просвета 1927"

Community Center
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Arts and culture
Development of local communities
Community center activities
 
Mission
- Да съхранява националното културно наследство и родова памет, да е проводник на гражданското общество, да привлича младите и обществено ангажирани хора от района, като им създава благоприятна среда за културна, творческа и образователна изява.
 
Organization Targets
? развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в кв. Долно Езерово и Бургас, където осъществява дейността си;

? запазване на местните обичаи и традиции и обичаите и традициите на българския народ;

? разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

? възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

? осигуряване на достъп до информация и разширяване спектъра на предлаганите информационните услуги

? търсене на нови съвременни форми на работа с общността

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000