Български   3570 NGOs
NGO Profile

Academy SM

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Education
Professional organizations
Other
 
Mission
Мисията на сдружение "Академия УМ" е насочена към популяризиране на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове в училищна среда и в обществото; предоставяне на консултации и провеждане на процедури по медиация; провеждане на курсове за медиатори, обучения и семинари по училищна медиация, и други сходни дейности.