Български   3503 NGOs
NGO Profile

Recover life

Recover life

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Protection of human rights
Education
Social
 
Mission
Да събере средства за изграждане на дневен възстановителен център, където да се настаняват хора, които са жертви на насилие от всякакъв вид.
 
Organization Targets
Да създаде дневен възстановителен център за хора, които са претърпели насилие.

Да бъде полезна на обществото, по всеки един начин по който може.

Да помага на жертви на насилие чрез закрила, средства, както и помощ с тяхната ресоциализация

Да дава професионална помощ както на потенциални жертви, така и на потенциални насилници

History

Благотворителна вечер с концерт и търг

Благотворителен базар