Български   3503 NGOs
NGO Profile

HALO Foundation 2019

HALO Foundation 2019

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Arts and culture
Environment
 
Mission
Мисията на Фондация ХАЛО 2019 е свързана с популяризирането и използването на принципите на устойчивото развитие и по-конкретно опазване на околната среда, опазване и популяризиране на културното и историческото наследство на България и добро управление.
 
Organization Targets
Основните цели на Фондацията са:

1. Да подпомага разпространението и използването на принципите на устойчивото развитие;

2. Да подпомага опазването на нематериалното и материалното културно богатство на България;

3. Да подпомага опазването на околната среда и природните богатства в България;

4. Да подпомага изграждането и утвърждаването на активно гражданско общество, гражданското участие и доброто управление в България;

5. Да подпомага развитието на отделните региони в България;

6. Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието и културата в България.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000