Български   3462 NGOs
NGO Profile

Retina Bulgaria

Retina Bulgaria

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Healthcare, patients’ rights
International and European issues, policies and research
 
Mission
Мисията на РЕТИНА БЪЛГАРИЯ е да направлява експертната дейност, осигуряваща превенция, лечение и рехабилитация на засегнатите от пигментен ретинит, макулна дегенерация, синдром на Ушер и целия спектър дегенеративни болести на ретината.
 
Organization Targets
Дейността на РЕТИНА БЪЛГАРИЯ” е насочена към постигане на следните цели:

1. Универсален достъп до геномна диагностика и генетична консултация на засегнатите от наследствени болести на ретината

2. Достъп до налично лечение и лечение в развитие (достъп доклинични проучвания

3. Насърчаване на изследванията и на процеса по генериране и анализ на данни, с цел ускореното развитие на лечение и подобряването на грижите за засегнатите от редки очни болести и в частност, за живеещите с наследствени дистрофии на ретината (развитие на регистри на пациенти, съдържащи данни от реалния живот)

4. Въвеждане на скринингови програми за диабетна ретинопатия и за макулна дегенерация свързана с възрастта за гарантиране на своевременна диагностика, лечение и рехабилитация както за тези, които живеят с диабет, така и за хората, чиято загуба на зрение е следствие на процеси, свързани със стареенето.

5. Универсален достъп до налично лечение за засегнатите от възрастово-обусловените болести на ретината – макулна дегенерация свързана с възрастта, диабетна ретинопатия

6. Подобряване качеството на живот на пациентите с дегенерации на ретината чрез осигуряване на рехабилитация, отговаряща на европейските и световни стандарти и чрез достъп до съвременни асистиращи технологични средства .

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000