Български   3386 NGOs




NGO Profile

Коалиция за медийна грамотност

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Youth issues, policies and research
Education
 
Mission
Коалицията работи за цялостно интегриране на медийната грамотност в образователния процес и повишаване на медийната грамотност в обществото.



Целта е развитието на критичното мислене и творческите заложби, на първо място, на децата и младежите в дигитално-медийния свят, но и на всички останали възрастови групи в България.
 
Organization Targets
- Развиване на дигитално-медийна грамотност от началото до края на образователния процес.

- Изграждане на партньорства и сътрудничество с всички организации и институции, които имат отношение към образованието и медийната грамотност в България (министерства, неправителствени организации, медии и др.).

- Популяризиране на значението на дигитално-медийната грамотност сред различни целеви групи (родители, учители, медии и по-широката общественост).

Last Project

Year:
Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти
 
Description:
Коалиция за медийна грамотност работи по създаването на първата методика за измерване на умения за медийна грамотност сред гимназисти. Методиката стъпва на европейската рамка DigComp 2.1. Тя ще бъде предоставена на МОН и гражданския сектор за по-ефективна работа с младежите в училищата и през неформално образование. Проектът се подкрепя от Фонд Активни граждани България, Схема за малки инициативи.

History

Дни на медийна грамотност 2020

Период: февруари - март 2020

Източник на финансиране: Програма за малки грантове към Посолството на САЩ

Партньори: МОН, МК, УНИЦЕФ, Бюро на Европейски парламент в България, Училища.бг



Дните на медийна грамотност 2019 г

Период: Ноември 2018

Източник на финансиране: Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България

Партньори: VRstore.bg, iGreet, Персептика, всички членове на КМГ



Дни на медийна грамотност 2018

Изпълнен от: Коалиция за медийна грамотност през членовете си: Безопасен интернет, Teenstation, АЕЖ-България, Червената къща, Заедно в час и Център за приобщаващо образование

Период: февруари - март 2018

Партньори: ДАЗД, БНТ, ГДБОП, “Майко мила”



Практическа конференция „Как да преподаваме медийна грамотност в училище – методи и практики“

Изпълнен от: Коалиция за медийна грамотност през членовете си: Безопасен интернет, Teenstation, АЕЖ-България, Червената къща, Заедно в час и Център за приобщаващо образование

Период: Ноември 2018

Източник на финансиране: Фондация “Фридрих Науман”