Български   3466 NGOs
NGO Profile

AREA 05 DISTRICT 30 ZONTA INTERNATIONA

AREA 05 DISTRICT 30 ZONTA INTERNATIONA

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Protection of human rights
Children
Gender issues
 
Mission
Zonta International е водеща

световна организация от професионалисти,

които овластяват жените по света,

посредством служба и застъпничество
 
Organization Targets
1. Формира, изразява и защитава справедливостта и зачитането на човешките права на регионално, национално и интернационално ниво. 2. Оказва помощ и партнира с всички държавни и обществени организации и физически лица, които работят за подобряване социалното, икономическото, политическото, здравното, професионалното и правно положение на жените. 3. Обсъжда и предлага идеи за възможно най-пълно и цялостно реализиране на жените в икономическия и обществен живот, съобразно най-високите световни стандарти. 4. Подпомага осъществяването на идеалите за мир, справедливост, добруване и утвърждаване общочовешките морални стойности в регионален, национален и световен мащаб.

Last Project

Year:
100 годишен юбилей на Зонта Интернешънъл
 
Description: