Български   3462 NGOs
NGO Profile

Foundation for Access to Rights

Foundation for Access to Rights

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Protection of human rights
 
Mission
Да гарантираме практически достъп до права и ефективна защита срещу произволно лишаване от права.
 
Organization Targets
Утвърждаване на ефективни механизми, които да гарантират практически достъп до права и ефективна защита срещу произволно лишаване от права.Повишаване на институционалната и обществената информираност, чувствителност и ангажираност с необходимостта да се адресират системни проблеми в достъпа до основни човешки права в България.Развиване на благоприятна правна среда в съответствие с Европейските и Международните стандарти за защита на човешките права и утвърждаване на най-добрите практики в достъпа до права.