Български   3486 NGOs
NGO Profile

Bulgarian Lion

Bulgarian Lion

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Education
 
Mission
да развива и утвърждава физическата култура и спорт; да обединява и стимулира своите членове, техните общности и организации като насърчава и развива потребностите им, свързани с практикуване на всякакъв вид спорт; да организира, подпомага и ръководи спортни прояви на своите членове; да спомага за повишаване на физическата и спортната култура сред членовете си; да развива дейности за популяризиране на екологията и екотуризма сред своите членове, техните семейства и общности.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000