Български   3466 NGOs
NGO Profile

PODKREPI BG

PODKREPI BG

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Promotion of philanthropy/volunteerism
 
Mission
Създаване на напълно прозрачна онлай платформа за дарения, издържаща се от дарения и членски внос към сдружението, а не % комисионна от кампаниите.
 
Organization Targets
1. Да разработва и реализира технически решения и инструменти за дигитализиране и автоматизиране на процеса по дарителство и предоставяне на средства за конкректни каузи и кампании;

2. Да организира и осъществява дарителски кампании при спазване на принципите за прозрачност и ефективност при управлението и разходването на средства;

3. Да подпомага и съдейства за популяризиране на дарителството в Република България, за създаване на положителна обществена нагласа към дарителството и безвъзмездното предоставяне на средства;

4. Да партнира с други организации и държавни институции за осъществяване на животоспасяващи дарителски кампании.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000