Български   3504 NGOs
NGO Profile

Life with Scoliosis Foundation

Life with Scoliosis Foundation

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Healthcare, patients’ rights
 
Mission
Ранно откриване на заболяването Сколиоза. Псилхологическа помощ за пациенти и техните роднини страдащи от заболяването. Създаване на спинални центрове към Университетските и многопрофилните болници. Създаване на регистър за пациентите, осигуряване на софтуер и организиране на базата данни. Тясно сътрудничество с международни организации, медиатори и водещи специалисти в областта на Сколиозата. Участия в телевизионни програми и различни събития.
 
Organization Targets
Изработване от академичния съюз по ортопедия на стандарт на лечение на сколиоза, който да е съгласуван с НЗОК и в който да е включено връщне на профилактичните прегледи в учебните заведения, включващи принципите и индикациите за оперативно и неоперативно лечение. Включване на ортезите (корсет) в списъка на Здравната каса и облекчаване на получаването му. Осъществяване на връзки между пациент - хирург, оретезист, кинезитерапевт и др. Подобряване качеството на живот на болните от сколиоза. Организиране на обучителни семинари с водещи специалисти. Разпространение на информационни материали. Организиране на периодични срещи, лагери и събития за създаване на добър емоционален баланс на страдащите от Сколиоза.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000