NGO Profile

Access to Information Programme Foundation

Access to Information Programme Foundation

Foundation

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
200 001 - 500 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.) да спомага за осъществяване на конституционното право на гражданите на информация, заложено в чл. 41 на Конституцията на Р България; 2.) да предлага независима експертна оценка за състоянието на достъпа до информация на гражданите; 3.) да подпомага гражданското участие в решаването на проблеми на местното самоуправление; 4.) да подпомага и обучава граждани, граждански организации при упражняването на правото им на информация; 5.) да подобрява съществуващите в България условия на достъп до информация. За постигане на тези средства Фондацията: 1.) осъществява различни изследователски програми и инициативи; 2.) осъществява експертна и консултантска