NGO Profile

Workshop for Civic Initiatives Foundation

Workshop for Civic Initiatives Foundation

Foundation

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да подпомага и развива демократичните структури на гражданското общество, чрез: обучение и консултация на неправителствени организации, граждански групи и лидери; държавна администрация, местни власти, бизнес, медии, чуждестранни неправителствени организации; стимулиране на обмена на контакти и информации между български и чуждестранни неправителствени организации, фондации и сдружения с нестопанска , физически и юридически лица; предоставяне на гражданско обучение и образование; подпомагане на социална интеграция и личностната реализация; финансово подпомагане и стимулиране на неправителствени организации;