NGO Profile

Atlantic Association of Reserve Officers

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Главните цели на СОРА са:Да разпространява знания и опит по настоящите проблеми на сигурността и отбраната;Да поддържа развитието на тесни връзки между държавите от НАТО и Република България в областта на националната, международната сигурност и отбранаnСъюзът осъществява следната основна