NGO Profile

Civil Society Forum

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
200 001 - 500 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.Утвърждаване на гражданското общество, в т.ч.защита на правата и основните свободи на членовете на обществото. 2. Разрешаване на проблемите на младежта, малцинствата, лицата в неравностойно социално положение. 3. Стимулиране на диалога, доверието и взаимопомоща между различните общности /религиозни, възрастови, професионални, културни и други/на територията на Република България. Средства за постигане на 1. Взаимодействие с държавни и местни органи на управление. n 2. Взаимодействие с други юридически лица с нестопанска . n 3. Разработка и реализиране на проекти съобразно .