Български   3393 NGOs
NGO Profile

Асоциация за развитие и реформи

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Protection of human rights
 
Organization Targets
развитие на демократичните реформи,създаването на демократични институции за установяване на справедлив социален ред;Участие в разрешаването на проблеми, свързани с борбата срещу корупцията и организираната престъпност,антитрафика,борба с незаконната сеч, борбата срещу нелегалната протитуция и наркотиците;Защита на околната среда,подпомагане развитието на туризма;Развитие на качествено и модерно образование и обучение,в частност обучението на възрастни