NGO Profile

""We The Women Movement""Association

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Защитава правата на жените,децата и семейството на регионално и национално ниво;оказва помощ и партнира с всички държавни и обществени организации и физически лица,които застъпват принципа за подобряване икономическите, професионалните и правни позиции на жената;оказване съдействие за социална адаптация на жени в следпенсионна възраст и социално-трудова адаптация на млади хора,израснали без родителска грижа;съдейства активно за подобряване жизнения стандарт на самотните майки и деца без родителски грижи;организира и разпространява информация и знания сред обществото за опазване на околната страна.