NGO Profile

Trusteeship to School " Otets Paisii", Mikrevo village

School Board
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Обединяване усилията на родители, учители, общественици с дейността на държавните и общински органи за подпомагане на учебно възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на училището.