NGO Profile

Art Forum

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да популяризира и развива българската култура като цяло,българския оперен,оперетен и драматичен театър ,българската и чуждестраната симфонична и популярна музика,както в чужбина така и в пределите на Република България;да подпомага млади и утвурдени даровити артисти в тяхната професионална кариера,както и кадри за тази