NGO Profile

AgroBusinessCentre - Business Incubator - Shumen

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
100 001 - 200 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомага, насърчава и стимулира местната икономика;Способство за предоставяне на по-големи икономически възможности на производителите чрез подпомагане създаването на нови и по-добри условия за тяхната работа; насърчава, подпомага и съдейства за развитието на предприемачеството в региона на община Шумен; способства за развитието на местен потенциал за подпомагане на безработните от региона чрез специализирана професионална подкрепа и съдействие за предоставяне на финансови средства за стартиране и развитие на собствен малък и семеен бизнес; подпомага безработните при стартиране на собствен бизнес; предоставя на производителите , предприемачите и желаещите да стартират собствен бизнес професионални бизнес консултации и съвети в областта на производството , пазарите, финансите , бизнес планирането, данъчната и правната уредба, както и в създаването и управлението на собствено предприятие, подбора и управлението на персонала и други; провежда специализирани курсове и програми за обучение с насоченост ; отпечатване и разпространяване на брошури , информационни бюлетини, рекламни материали и др. издания , които Сдружението смята за необходими желателни за своите извършване на технически услуги по изготвяне, оформление, разпечатване, копиране на документи и други издания, както и трансфер на такива по телекомуникационен или електронен пъ; разработване, кандидадатстване и управление на проекти. nnСтопанска