Български   3594 NGOs
NGO Profile

Varna ICT Cluster

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Branch organizations
 
Mission
Мисията на сдружението е да обединява общите и специализирани знания и „ноу-хау” в областта на ИКТ; да подпомага връзките между компаниите и университетите; да предостави форум за свободна обмяна на информация и идеи, еднакво достъпни както за малките, така и за големите предприятия, като осигурява подходящо обучение както на опитни специалисти, така и на млади професионалисти, с цел постигане на устойчиво регионално икономическо развитие и социално благосъстояние.
 
Organization Targets
Да подпомага развитието на компютърната техника и технологии; комуникациите; консултантската дейност и поддръжка; интегрирането и обучението; Да развива и води учебни програми.

- Да подпомага членовете си при разпространението на техническа информация; Да подпомага развитието на маркетинговата им дейност.

- Да осигури форум за дискусии върху технически и бизнес въпроси; Да подпомогне партньорството между членовете; както и комуникацията с други бизнес среди.

- Да организира събрания; семинари; конференции; курсове за обучение.

- Да подпомага партньорството между членовете и.

- Да привлича и интегрира университетите за постигане целите на сдружението.

Last Project

Year:
Проект "Студентски практики"
 
Description:
Предстоящ проект.
Сдружение ИКТ Клъстер Варна е партньор по проект "Студентски практики" с водеща организация ТУ-Варна. Проектът ще стартира след подписване на договора от страна на МОМН.