NGO Profile

Materika

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
up to 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

развитието и усъвършенстването на образованието в България, изграждането на работеща, гъвкава и конкурентна образователна система, утвърждаването на гражданското общество и всичко, което спомага за развитието и добруването на гр. Варна, България и българските граждани, запазването на най-доброто от древната история и култура на българите и съзнанието за тях, доближаването да европейските постижения и ценности, осъществяване на действия и грижи в полза на деца и подрастващи, подпомагане и интеграцията на граждани в неравностойно положение.nС дохода от дейността си и предоставените й средства, фондацията:n1. Организира образователни курсове, школи, частни детски градини, занимални и училища, центрове за професионално обучение, средища за подпомагане и интеграция на граждани в неравностойно положение;nnn2. Провежда семинари, срещи, кръгли маси, конференции, конкурси и състезания в България и чужбина;n3. Отпуска стипендии и обявява награди за изяви в мероприятия, организирани или подпомагани от фондацията;n4. Съдейства с предложения към местната и централната власт за приемане на по-ефективни и прозрачни методи в уредбата на доучилищната подготовка, средното и висшето образование;n5. Осъществява връзки и взаимодействия с други национални и международни организации и юридически лица със сродна