NGO Profile

Society of Innovative Ecologists in Bulgaria

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага и извършва дейности за екологосъобразно устойчиво развитие на България във всички области на опазването на околната среда; Да съдейства за развиване на екологичното образование като това определение включва дейности в науката, изкуството и културата за всички възрасти: деца, младежи, възрастни; Да стимулира и развива интерес и мотивация за екологично образование; Да работи за въвеждане на нови методи и информационни технологии чрез научно-изследователска дейност и обмяна на информация и опит.