NGO Profile

Association of the National Community Centres - Dimitrovgrad municipality

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието и културата чрез читалищата в община Димитровград-традиционни обществени средища; да осигурява благоприятни условия за устойчиво развитие на местната общност чрез разработване и осъществяване на стратегии, проекти и програми, свързани с читалищата в община Димитровград.