NGO Profile

Our Tomorrow

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основни в отношенията с нашите клиенти е да превърнем нашите знания, натрупан опит и контакти в реална полза за клиента, осигурявайки му максимално възможната социална интегарция и личностна реализация чрез финансиране от европеските програми .