NGO Profile

Association "Dimitrovgrad - the Liveliest Monument of Architecture

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подобряване качеството на живот на гражданите чрез ефективно и устойчиво използване на културно историческите ценности и развитие на гр. Димитровград и община Димитровград, като уникална културна дистинация; Съхранение на уникалната архитектура на гр. Димитровград посредством реставрация, консервация и поддържане на съществуващите архитектурни комплекси на територията на града- сграден и парков ансамбъл; Развитие и утвърждаване на духовните и културно историческите ценности, образованието , науката; Защита на околната среда на територията на община Димитровград ;Защита и популяризиране на културно историческото наследство на територията на общината ; nСРЕДСТВА- Популяризиране на община Димитровград, като уникална културно - историческа дистинация посредством съхранение на паметниците на културата и архитектурата, историческите паметници и паркови ансамбли; Организиране на срещи семинари, симпозиуми и др. форми по теми , съответстващи на , участие в национални и чужди програми свързани с Съдействие на общинската и държавна администрация по набелязаните , предоставяне на предложения и мнения, обществено обсъждане, подпомагане с материяли и съдействие при ангажирането на квалифицирани експерти за проучвателни дейности, съответстващи на Организиране и участие на панаири , изложения, конкурси организация на пленери; разработване на предложения за промени в нормативната уредба в областа на запазване на културно , архитектурно и историческо наследство ;Осъществяване на контакти със сродни организации в страната и чужбина; Участие и кандидатстване по проекти с външно за сдружението финансиране.nСЪДЕИСТВИЕ НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО НАБЕЛЯЗАНИТЕ , ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И МНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, подпомагане с материали и съдействие при ангажирането на квалифицирани експерти за проучвтелни дейности , съответстващи на Организиране и участие в панаири , изложения, конкурси, организация на пленери, разработване на предложения за промени в нормативната уредба в областа на запазване на културното , архитектурното и историческото наследство; осъществяване на контакти с сродни организации в страната и чужбина; Участие и кандидатстване по проекти с външно за сдружението финансиране.