NGO Profile

IKAR Association

IKAR Association

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подкрепа и защита на гражданските, социалните , културните и други права на децата, младите хора, жените и уязвимите групи в обществото, основаващи се на нормативните актове в Република България, както и на ратифицираните международни актове.