NGO Profile

School Board of Trustees "Hristo Smirnenski"

School Board
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основна е да обединява усилията на родители.педагози ,държавни и общински органи и на всякакви юридически и физически лица за подпомагане развитието на възпитателно-образователния процес ,както и на материалното осигуряванев училището.