NGO Profile

Centre for Exploring the Megalithic Culture in East Rodopi and Sakar - Liubimetz

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Обединяване усилията на физически и юридически лица, общински органи и организации, за проучване и изследване на мегалитната култура в Източните Родопи и Сакар , както и на съседните им територии и долината на р. Марица, Странджа , Източна / Беломорска / Тракия; за археологически проучвания и популяризиране на това археологическо наследство; за оказване на помощ и съдействие на неговото опазване; за издаване на научни и популярни публикации, свързани с изследването на мегалитната култура; за подпомагане на дейностите на община Любимец в обладтите на културния туризъм.