Български   3504 NGOs
NGO Profile

Association for Social Support and Development and Business Realization of the Personality - Diona

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
International and European issues, policies and research
Economic development
Other
 
Organization Targets
Микроикономически анализи и изследване на факторите, които им влияят; изследване на проблеми от стопански характер, които възникват в процеса на подготовка за членство в ЕС; приложни изследвания в областта на икономиката и финансите; осъществяване на съдействие на стопанските субекти и неправителствени организации за прилагането на европейските стандарти, проекти и норми; анализиране, разработване и развитие на проблемите на труда и социалната политика, формираща българския социален модел; изследване, анализиране и популяризиранена опита и практиките в труда и социалната сфера; изследване и адаптиране на трудовото и социалното законодателство към стандартите и практиките на ЕС; разходва имуществото си с оглед осъществяването на целите си; сключва позволени от закона сделки в полза на основната дейност, свързани с целите на сдружението; изграждане на капацитет в социалните партньори и неправителствени организации по проблемите на индустриалните отношения; да съдейства в изпълнението на международни програми; да съдейства в размяната на информация и набиране на база данни за, от и между националните, регионалните и местните власти и други структури по въпросите на регионалната политика и европейската интеграция.

Last Project

Year:
HTC
 
Description: