NGO Profile

Tourists Association “Bacho Kiro” - Dryanovo

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да посредничи между членовете си и Общината и всички държавни, стопански и нестопнски структури при решаване на различини значими въпроси. Да допринася за добра информираност и активно участие на членовете в социлните процеси, свързани с екологията, благотворителността, рехабилитацията и социлната интеграция на инвалидите, червенокръстка, спортна, туристическа дейност и мждународно сътрудничество. Да запознава членовете си с програмите на Съвета на Европа с и дейностите на фондове и фондации, свързани с тях, както и възможните пътища за интеграция на България в Европейския съюз.