NGO Profile

Artprojects

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата. Подпомагане на ощетените в социално отношение, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация. Защита на човешките права и на околната среда.