NGO Profile

Avis Vita

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане интеграцията на българското общество към Европейския съюз и световните демократични ценности и стандарти. Споделяне от българското общество, неговите граждани и институции, на позитивните световни образци в областта на грижата за човека, съхраняване и зачитане на личностната уникалност и идентичност, сексуално, етническо и верско самоопределяне, в контекста на унификация и глобализацията на обществата, оказване помощ и подкрепа на лица от маргинализирани и стигматизирани социални групи под формата на социална, правна, образователна, здравна, превантивна и интеграционна