NGO Profile

Big Brothers Big Sisters of Bulgaria

Big Brothers Big Sisters of Bulgaria

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
100 001 - 200 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да предоставя възможност на младите хора да участват съзнателно в своето собствено развитие като граждани и да взимат активно участие в цялостното развитие на обществото; да подпомага, създава и адаптира прилагането на ефективни методи за работа с доброволци; да работи за развитието и институционализирането на програма „Голям брат, Голяма сестра” на територията на Република България; да идентифицира, проучва и интервюира организации и институции, които да домакинстват Програма „Голям брат, Голяма сестра” на територията на Република България; да обучава и супервизира тези институции и организации как да развиват модела на Програмата; да създава и утвърждава позитивни модели на взаимодействие между деца и младежи в нужда / с дефицити в общуването, със специфични нужди и такива от малцинствата/ и социалната им среда; да обогатява познанията на младите хора по отношение на възможностите за полагане на доброволен труд и активно гражданско участие; да създава и поддържа система за наблюдение на нагласите и нуждите на българската общественост за доброволен труд; да идентифицира области и възможности за осъществяване на ефективен доброволен труд в областта на работа с деца и младите хора.

Notice: Undefined index: Клон на чуждестанна НПО in file /var/www/html/root/modules/organizations/view.profile.php on line 52