NGO Profile

Agency for East European Growth

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи за устойчивото развитие на град Русе , прилежащия географски и административен район, както и на територията на цялата страна, като осъществява дейности в сферата на регионалното развитие, опазване на околната среда, науката, икономиката, образованието, културата,туризъм и здравеопазването; да спомага за утвърждаването духовните и културни ценности, гражданското общество и да насърчава гражданската инициатива; да подпомага диалога между публичната власт и бизнеса при решаването на социални и икономически проблеми.