Български   3504 NGOs
NGO Profile

Regional Centre for Youth Development

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Arts and culture
International and European issues, policies and research
Youth issues, policies and research
 
Organization Targets
Обединяване на младите хора в общи дейности , които съдействат за развитието на комуникациите, допринасяне за развитието на устойчиви младежки центрове, които да подпомагат младежки дейности в дългосрочен план, защита на правата и интересите на младежта, запазване на традиционни общочовешки ценности, както и внедряване на нови европейски ценности.

Last Project

Year:
Партньор в младежки обмен "Ние ,всички останали и нашите семейства" - Адана,Турция
 
Description:
Основни теми :
- Многостранни партньорства .
- Семейството - концепция в европейските страни.
- Типични модели на семейства и видовете поведение.
- Семейството ми в бъдещето .
- Общество , структура и семейството в Средиземноморската култура