Български   3393 NGOs
NGO Profile

Общински младежки съвет

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Healthcare, patients’ rights
Arts and culture
Education
 
Organization Targets
ОМС организира, провежда и взема участие в инициативи, кампании и проекти от всички сфери на обществото- образование, култура, спорт, социална дейност и превнция, екология, здравеопазване и прекарване на свободното време.