NGO Profile

Prosperity end futur for Blagoevgrad

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Защита на природата в града ;Спазване на законодателството за строителство и териториално устройство; Изработване на природосъобразен, далновиден, стратегически градоустройствен план; Хармонизиране и обособяване на пространствата за живеене, делова дейност, развлечение и почивка; Поддържане и развитие на човечна и природосъобразна инфраструктура; Предотвратяване , спиране и премахване на строежи, които противоречат на закона, на здравето и природната красота на всяко дадено място ; Защита на природата от битовите, промишлените и други отпадъци и замърсители; Опазване и възстановяване на природните дадености и красота-зелени площи, растения и други; Защита на правота на семейно пространство; Защита на правото на Слънце и красива гледка;. Защита правата на децата на естествена природа и здравословна жизнена среда, която дава възможност за игри и непосредствено общуване с живата природа.