NGO Profile

"Social Coalition for Health - Kardzhali"

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
200 001 - 500 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Съдействие за постигане на по-добро равнище на общественото здраве на населението в община Кърджали, чрез реализиране на инициативи, мобилизиране на обществеността, стимулиране на междусекторното сътрудничество по проблеми на здравето и обществен контрол над институциите и дейностите, имещи отношение към здравеопазването, като в предмета си на дейност Коалицията за здраве осъществява своята дейност за реализация на профилактичните дейности и програми за контрол на най-често срещаните болести, с обществено съгласие между държавни, стопански, обществени и други органи и организации. Коалицията осигурява аналитична, социологическа и друга информация, с отношение към здравето на населението и особено тази за хроничните, инфекциозни и неинфекциозни заболявания и факторите на риска за тях. Коалицията участва в разработването, утвърждаването и реализирането на обществената политика за здраве.