NGO Profile

Association of NGOs in the region of Thrace

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Асоциацията са:n- Да представлява интересите на своите членове пред местните, регионални и национални власти, пред донори, спонсори и др.;n- Да подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди;n- Да съдейства за развитието на икономиката и туризма между двете държави в трансграничния регион;n- Да популяризира дейността на членовете си и модела на трансгранично сътрудничество и работа в мрежа;n- Да развива и утвърждава европейските стандарти и норми в дейността на НПО от България и Турция.