NGO Profile

Association for partnership and citizens activity support Balkan Assist

Association for partnership and citizens activity support Balkan Assist

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
100 001 - 200 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Сдружението има следните 1. Да подкрепя демократичните промени в българското общество, децентрализацията и демократичните принципи на управление; 2. Да стимулира прякото участие на гражданите в разлчините форми на обществения живот; 3. Да подпомага процесите на местно и регионално развитие и самоуправление; 4. Да участва и съдейства за реализацията на български и международни програми, подкрепящи демократичните промени в България и Югоизточна Европа; 5. да инициира и подкрепя граждански проекти и дейности, свързани с участието на гражданите във вземането на решения на местно, регионално и национално ниво.nще се осъществяват със следните