Български   3380 NGOs
NGO Profile

Лаурус

Лаурус

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Arts and culture
Youth issues, policies and research
IT development
 
Mission
Нашата цел е да допринесем за по-доброто разбиране за разнообразието на нашето общо европейско наследство и на основните ценности, които всички ние споделяме. Ние искаме да провокираме вашата творческа и комуникативна креативност с участието в различни интересни и разнообразни проекти, конкурси и събития.
 
Organization Targets
Сдружение ”ЛАУРУС” си поставя следните основни цели: Работа за развитието и утвърждаването на духовните ценности сред младите българи, изграждане на силно национално и социално самосъзнание в контекста на успешна Европейска интеграция, да подпомага изграждането на гражданското общество в България Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; Подпомагане на всеки, обърнал се към нея легитимен младеж, с идеи, предложения, контакти, съвети и критики в релевантните на полето на дейност на организацията сфери на обществения живот; Работа за улесняване процеса на младежката културна интеграция чрез организирането и участието в официални и неофициални срещи, събития, семинари и други активности в страната и извън нея; Поддържане на контакти, обмяна на идеи и концепции, както и съвместна дейност с други неправителствени организации и научни институти в страната и чужбина, осъществяващи дейности сходни с тази на Сдружение ”ЛАУРУС”. Публикации в пресата и Интернет на експертни разработки с цел популяризиране на концепциите и дейността на сдружението.

Last Project

Year:
Гайдарско турне в САЩ
 
Description:
Турне, обикалящо Съединените Американски Щати за цял месец, представящо българския фолклор чрез благозвучието на кабагайдите

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000