NGO Profile

"Bulgarian rose" fondation

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да съдейства активно за съхраняването на вековното културно-историческо наследство,фолклора,традициите и обичаите,свързани с отглеждането на маслодайната роза и производството на розово масло в гр. Казанлък и общината,да насърчава млади и талантливи творци и изпълнители;да сътрудничи с Общината с привличане на чуждестранни инвестиции и за разработване на екологични ,здравни и социални програми,насочени към подобряване на условията за живот на хората в региона,за превръщане на националния празник на розата в авторитетен европейски фестивал,включен в международния календар и за разширяване на неговата популярност в страната и чужбина.