Български   3466 NGOs
NGO Profile

ekoutopia

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Environment
Development of local communities
 
Organization Targets
Активизиране на местната общност,насърчаване на сътрудничеството и изграждане на капацитетза създаване и прилагане на местнате стратегия за развитие.