NGO Profile

Adventure BG

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага, популяризира и развива Социалният туризъм чрез развиване на формите на социален туризъм, а именно - пешеходен, колоездачен, воден и ски туризъм, също и ориентиране, алпинизъм, спелеология и екстремни спортове, всички обединени под общото наименование ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ. Да опазва околната среда и биоразнообразието. Да опазва и популяризира културно-историческото наследство и туристическите обекти в РБ Да създава подходящи условия за приобщаване на децата и младите хора към системни занимания с формите на приключенския туризъм в естествена, природна среда.Да съдейства на лица в неравностойно положение (инвалиди, деца от социални домове, самотни майки и др.) да почиват и спортуват, чрез реализирането на конкретни проекти и програми.