Български   3504 NGOs
NGO Profile

BULGARIAN SOMMELIERS AND WINE CONNOISEURS ASSOCIATION

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Branch organizations
Interest clubs
 
Mission
Създадена е с цел да поощрява развитието на сомелиерството, винопроизводството и дегустацията на вина в България.
 
Organization Targets
1. Да осъществява защита на правата на своите членове пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина;

2. Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитие на търговската им дейност, като организира, координира и поощрява развитието на сомелиерството, винопроизводството и дегустацията на вина в България;

3. Да разработва програми за развитие на дейността на членове си;

4. Да популяризира постиженията и възможностите на своите членове в чужбина;

5. Да задоволява интересите на своите членове, свързани с осигуряване на инвестиции, информация и специализирана помощ;

6. Да следи за спазване на професионалната етика и принципите на лоялна конкуренция между своите членове и други лица, имащи същият предмет на дейност;

7. Да съдейства за подобряване на квалификацията на членове си, като им оказва всестранна помощ и съдействие;

8. Да популяризира своята дейност и резултатите от нея и да допринася за осъществяването и развитието на сомелиерството, винопроизводството и дегустацията на вина.

9. Да разпространява знания и умения, като повишава нивото на винена култура чрез организиране и провеждане на курсове, семинари, теоретични и практически обучения.

10. Да участва в международни сомелиерски организации като пълноправен член, както и да участва, да си партнира и асоциира с други неправителствени организации като пълноправен или асоцииран член.

Last Project

Year:
Семинари по култура на винодегустация
 
Description: