Български   3486 NGOs
NGO Profile

National Alliance for Social Responsibility

National Alliance for Social Responsibility

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
International and European issues, policies and research
Social
 
Mission
Обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България.
 
Organization Targets
Осигуряване на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги и работодатели за хора с увреждания и други социални групи и увеличаване приноса им за подобряване социалното включване и качеството на живот на населението.rno Подобряване на условията за успешен бизнес и подкрепа развитието на социално отговорните корпорации за увеличаване на приноса им в социалното развитие на България в съответствие с етичните, правните и социалните очаквания на обществото чрез справедлива политика по отношение заплащане, осигуряване, обучение, подобряване условията на труда на служителите и реализиране на подкрепа на обществото чрез дарения, спонсорства и други партньорства.rno Мотивиране и стимулиране на общини, общински и регионални структури и други институции за създаване на социално отговорна среда и политики за реализиране на местни и регионални социално отговорни инициативи и дейности за социална подкрепа, социална справедливост, социално партньорство и позитивно социално развитие за подобряване условията на живот.rno Включване на организации и институции, работещи в областта на изкуството и културата за реализирането на социално значими дейности, инициативи и проекти, формиращи адекватни обществени нагласи, активност, позитивност и социално отговорно поведение с принос за социалното развитие на обществото.

Last Project

Year:
Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания
 
Description:

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000